Home

Reality is a tale

to those who respect all beings

Who am I?
Who are you?
Who are we?
Where is home?
What is home?
“Life” is my main subject and I’ve been documenting the life around me since I started taking photographs.
Wars, disputes, poverty, richness, humiliation, pain, and suffering… I believe that all these are the bitter outcomes of money, religion and desire for power.
Humankind is smart yet its foolishness can beat its smartness in many ways. I’ve traveled the world and keep traveling. Everywhere I go, I see differences, yet similarities. We don’t have to be the same to live together. Humankind is glorifying identities but I believe the identities are the primitive motive and must be abandoned immediately to move on to the next level. With some clothings we call flags, and lines we draw as borders, we are no wiser than our ancient ancestors.
We need a new rule or we will keep suffering.

About me

Originally from Turkey
Globetrotter
Currently living in Reykjavik
Graduate in Business Administration
Master’s Degree in Communication Sciences

Transatlantiklerin limana yanaşmaları uzun ve zahmetli bir operasyondur. Yavaş ilerleyen bu süreç, işi olmayan personel için çoğunlukla keyifli bir seyir aktivitesidir. Moladaki Filipinli güverte işçileri, Sovereign of the Seas transatlantiğinin Nassau limanına yanaşmasını izliyorlar. Sovereign of the Seas, Nassau, Bahamas, 2004 © Mehmet İlbaysözü

Pangaea

Waterworld

Once upon a time, there was only one continent in our old world. Pangea, it was called afterward. A 375 million-year-old story. Then slight cracklings started. 175 million years ago, Pangea began to split. The farther away the lands are from each other, the Pangea was gone, but remained its name…

more…

Su Dünyası

Yaşlı yerküremizde tek bir kıta varmış bir zamanlar. Pangaea demişler adına sonradan. Tam 375 milyon yıllık hikaye. Sonra ufak ufak çatırdamalar başlamış. 175 milyon yıl önce, ayrılmaya başlamış Pangaea. Uzaklaştıkça karalar birbirinden, Pangaea gitmiş, adı kalmış. Afrika demişler adına sonra bu…

yazının devamı…

Ice Age Heritage, Alaskan Glaciers

Alaskan glaciers

more…

Buzul Çağının Mirası, Alaska Buzulları

Alaska’nın buzullarına bakarken sadece bugüne değil, binlerce yıl öncesinin havasına, toprağına ve suyuna da bakmış oluyoruz. ABD’nin en büyük ve en ıssız eyaletinin doğa hazinesi Buzul Körfezi Ulusal Parkı üzerinde uçakla yapılan bir keşif turu, yerkürenin bu çok eski anıtlarını bambaşka bir açıdan tanıma olanağı veriyor.

yazının devamı…

Adana

My home, my childhood, my youth

One becomes a child first, then goes back to childhood. It is the oldest stop in our memory. The journey starts there. One grows up, ages, makes mistakes, laughs, cries, wins, loses, becomes happy, suffers… The path is gone through hell and high water. One changes on the way, transforms, finally comes back where started, and returns to self…

more…

Yuvam, çocukluğum, gençliğim

İnsan önce çocuk olur, sonra çocukluğa döner. Belleğimizin en eski durağıdır çocukluğumuz. Yolculuk orada başlar. İnsan büyür, yaşlanır, hata yapar, güler, ağlar, kazanır, kaybeder, mutlu olur, acı çeker… Düşe kalka yürünür yol. İnsan yolda değişir, dönüşür, sonunda başladığı yere geri döner, kendine döner. Öz aynı kalır ve asla değişmez.…

yazının devamı…

A New Life

This work focuses on the daily life of Syrian migrants in my city, Adana. War has never made sense to me. Yet, I came to an understanding that life itself is war, as I see when I observe my environment and surroundings. Is fleeing a war enough to settle down? People, most of the time…

more…

Yeni Bir Hayat

Bu çalışma, şehrim Adana’daki Suriyeli göçmenlerin günlük yaşamına odaklanıyor. Bugüne kadar savaşta hiçbir mantık göremedim. Yine de çevremi ve etrafımda olan biteni gözlemlediğimde, hayatın kendisinin bir savaş olduğunu anladım. Bir savaştan kaçmak huzur bulmak için yeterli mi? İnsanlar, çoğu zaman…

yazının devamı…

One World

Who am I?

Who are you?

Who are we?

Where is home?

What is home?

Short Stories

Homoconcretus

Transformation of fertile farmlands into concrete infernos

War Memories of A German

A II. World War Child and His Memories Herbert Golembusch

James Dean of Aleppo

A youngling from Aleppo, Musab, on his age of 17, looking for a new life in peace

Workshops

Iceland Workshop

Info

Paris Workshop

Info

Visua Storytelling Workshop

Info

Boreas

Reykjavik – ICELAND
mehmetilbay@yahoo.com
+354 7921187